Katalog odobrenih udžbenika za šk. god. 2020./2021.
za učenike s teškoćama u razvoju
OSNOVNA ŠKOLA
Reg. broj Šifra kompleta Naziv udžbenika autori Vrsta izdanja RAZRED Nakladnik Cijena Maša
6034 3871 MOJ NAJDRAŽI HRVATSKI JEZIK 1: radni udžbenik za učenje školskoga formalnog pisma Vesna Šredl, Mirna Tomašek, Zrinka Herak Perović, Luči Bursać radni udžbenik 1. ALKA 90,00 293
6035 MOJ NAJDRAŽI HRVATSKI JEZIK 1: radni udžbenik za hrvatski jezik za prvi razred osnovne škole Vesna Šredl, Mirna Tomašek, Zrinka Herak Perović, Luči Bursać radni udžbenik 1. ALKA 90,00 317
6105 3928 MOJA NAJDRAŽA MATEMATIKA 1: udžbenik za Matematiku za učenike prvog razreda osnovne škole Boško Jagodić, Ivan Mrkonjić, Đurđica Tomić Peruško radni udžbenik 1. ALKA 150,00 301
6145 3961 MOJA NAJDRAŽA PRIRODA I MOJE NAJDRAŽE DRUŠTVO 1: udžbenik za Prirodu i društvo za prvi razred osnovne škole Dijana Arbanas, Silvana Šebalj-Mačkić, Gordana Podobnik, Klara Matejčić radni udžbenik 1. ALKA 75,00 317
6599 4377 MOJ NAJDRAŽI HRVATSKI JEZIK 2: radni udžbenik za učenje školskog rukopisnog pisma Jasminka Salamon, Vesna Šredl udžbenik 2. Alka skripta 90,00 394
6600 MOJ NAJDRAŽI HRVATSKI JEZIK 2: radni udžbenik za hrvatski jezik za drugi razred osnovne škole Jasminka Salamon, Vesna Šredl udžbenik 2. Alka skripta 90,00 280
6618 4392 MOJA NAJDRAŽA MATEMATIKA 2: radni udžbenik za drugi razred osnovne škole Boško Jagodić, Ivan Mrkonjić, Nada Božičević udžbenik 2. Alka skripta 90,00 316
6619 MOJA NAJDRAŽA MATEMATIKA 2: radni udžbenik za drugi razred osnovne škole Boško Jagodić, Ivan Mrkonjić, Nada Božičević udžbenik 2. Alka skripta 90,00 305
6628 4400 MOJA NAJDRAŽA PRIRODA I MOJE NAJDRAŽE DRUŠTVO 2: radni udžbenik za drugi razred osnovne škole Dijana Arbanas, Silvana Šebalj-Mačkić, Gordana Podobnik udžbenik 2. Alka skripta 125,00 231
6601 4378 MOJ NAJDRAŽI HRVATSKI JEZIK 3: radni udžbenik za hrvatski jezik za treći razred osnovne škole Jasminka Salamon, Vesna Šredl, Ljerka Salopek Bacanović udžbenik 3. Alka skripta 90,00 290
6602 MOJ NAJDRAŽI HRVATSKI JEZIK 3: radni udžbenik za hrvatski jezik za treći razred osnovne škole Jasminka Salamon, Vesna Šredl, Ljerka Salopek Bacanović udžbenik 3. Alka skripta 90,00 290
6620 4393 MOJA NAJDRAŽA MATEMATIKA 3: radni udžbenik za treći razred osnovne škole Boško Jagodić, Ivan Mrkonjić, Đurđica Tomić Peruško udžbenik 3. Alka skripta 90,00 316
6621 MOJA NAJDRAŽA MATEMATIKA 3: radni udžbenik za treći razred osnovne škole Boško Jagodić, Ivan Mrkonjić, Đurđica Tomić Peruško udžbenik 3. Alka skripta 90,00 333
6629 4401 MOJA NAJDRAŽA PRIRODA I MOJE NAJDRAŽE DRUŠTVO 3: radni udžbenik za treći razred osnovne škole Gordana Podobnik, Silvana Šebalj Mačkić, Vesna Trope udžbenik 3. Alka skripta 125,00 306
6049 3879 SVJETLOST RIJEČI 5: čitanka s radnim udžbenikom iz Hrvatskog jezika za učenike 5. razred osnovne škole, 1. dio Biserka Draganić, Danuška Ružić, Zrinjka Stančić radni udžbenik 5. ALKA 95,00 317
6050 SVJETLOST RIJEČI 5: čitanka s radnim udžbenikom iz Hrvatskog jezika za učenike 5. razred osnovne škole, 2. dio Biserka Draganić, Danuška Ružić, Zrinjka Stančić radni udžbenik 5. ALKA 95,00 349
6622 4394 MOJA NAJDRAŽA MATEMATIKA 5 : udžbenik Matematike za 5. razred osnovne škole Sonja Eberling, Nevia Grbac, Sanja Janeš, Ivan Mrkonjić, Romana Sosa udžbenik 5. Alka script 125,00 480
6140 3956 MOJA NAJDRAŽA PRIRODA 5 : udžbenik za Prirodu za 5. razred osnovne škole Elizabeta Miletić, Roberto Škara, Klara Matejčić radni udžbenik 5. ALKA 80,00 221
6015 3855 MOJA NAJDRAŽA GEOGRAFIJA 5 : udžbenik za Geografiju za 5. razred osnovne škole Silvija Krpes radni udžbenik 5. ALKA 80,00 301
6465 4267 MOJA NAJDRAŽA POVIJEST 5 : udžbenik za Povijest za 5. razred osnovne škole Daniela Jugo Superina, Nera Malbaša Kovačić radni udžbenik 5. ALKA 54,00 301
6623 4395 MOJA NAJDRAŽA MATEMATIKA 6 : udžbenik Matematike za 6. razred osnovne škole Sonja Eberling, Nevia Grbac, Sanja Janeš, Ivan Mrkonjić, Romana Sosa udžbenik 6. Alka script 125,00 498
6627 4399 MOJA NAJDRAŽA PRIRODA 6 : udžbenik za 6. razred osnovne škole Elizabeta Miletić, Roberto Škara udžbenik 6. Alka script 125,00 237
6615 4389 MOJA NAJDRAŽA GEOGRAFIJA 6 : udžbenik za 6. razred osnovne škole Silvija Krpes udžbenik 6. Alka script 125,00 245
6625 4397 MOJA NAJDRAŽA POVIJEST 6 : udžbenik za Povijest za 6. razred osnovne škole Daniela Jugo Superina, Nera Malbaša Kovačić udžbenik 6. Alka script 125,00 345
6624 4396 MOJA NAJDRAŽA MATEMATIKA 7 : udžbenik Matematike za 7. razred osnovne škole Sonja Eberling, Nevia Grbac, Romana Sosa udžbenik 7. Alka script 125,00 470
6611 4385 MOJA NAJDRAŽA BIOLOGIJA 7 : udžbenik za Biologiju za 7. razred osnovne škole Nataša Kletečki, Maj Novosel, Dijana Stubičar udžbenik 7. Alka script 125,00 333
6613 4387 MOJA NAJDRAŽA FIZIKA 7: udžbenik Fizike za 7. razred osnovne škole Nevenka Jakuš, Ivana Matić udžbenik 7. Alka skripta 125,00 480
6616 4390 MOJA NAJDRAŽA KEMIJA 7: udžbenik kemije za 7. razred osnovne škole Nikolina Bekić, Andrea Pehar, Julian Hiti udžbenik 7. Alka skripta 125,00 240
6626 4398 MOJA NAJDRAŽA POVIJEST 7: udžbenik za Povijest za 7. razred osnovne škole Dinko Benčić, Liljana domaćin udžbenik 7. Alka skripta 125,00 333
6612 4386 MOJA NAJDRAŽA BIOLOGIJA 8: udžbenik za 8. razred osnovne škole Nataša Kletečki, Ines Kovačić, Maja Novosel udžbenik 8. Alka skripta 125,00 260
6614 4388 MOJA NAJDRAŽA FIZIKA 8: udžbenik Fizike za 8. razred osnovne škole Nevenka Jakuš, Ivana Matić udžbenik 8. Alka skripta 125,00 486
6617 4391 MOJA NAJDRAŽA KEMIJA 8: udžbenik kemije za 8. razred osnovne škole Nikolina Bekić, Andrea Pehar, Julian Hiti udžbenik 8. Alka skripta 125,00 320